Інтерв'ю

Микола РОХМАНІЙКО: «На підставі перспектив стягнення проблемної заборгованості, наша МФО може здійснювати відступлення прав вимоги за договорами факторингу іншим фінкомпаніям, зацікавленим у придбанні такого кредитного портфелю»

Сьогодні у надтяжкі місяці та роки для нашої країни, яка опинилася у жорсткому вирі війни, важливим питанням для багатьох людей, особливо не таких вже матеріально забезпечених, є можливість швидко та якісно отримати різного роду позики. На допомогу ним приходять мікрофінансові компанії (МФО), таке дійсно можуть зробити впродовж лічених хвилин. І цим вони позитивно відрізняються від банків.

До таких МФО належить також і ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», виключним пріоритетом якої у цьому напрямку діяльності, є дотримання вимог чинного законодавства України, а також міжнародних галузевих стандартів у даній сфері правовідносин.

МФО активно впроваджувало надійну багаторівневу скорингову систему, спеціально розроблену для всебічної оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників. Тому компанія має дуже мало проблем із вибором своїх клієнтів та рівнем заборгованості, тобто рівнем так званих токсичних кредитів.

ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» завжди дотримується етичної поведінки та поваги до прав та інтересів своїх клієнтів.

Banki.ua поспілкувалися на ці та інші теми з його директором Миколою РОХМАНІЙКОМ:

фото: Микола Рохманійко

TelegramЧитайте нас в Telegram щоб нічого не пропустити

Товариство здійснює залучення коштів як на внутрішньому ринку, так і за кордоном

- Власник істотної участі Вашого товариства - громадянка Литовської Республіки пані Трофімова. Тобто, наскільки ми розуміємо, гроші на розвиток Вашої фірми надходять саме з Литви чи може з декількох країн Європи? Можна про це розповісти більш розлого? За якими відсотками Ви берете кредити у європейських країнах?

- Не зовсім так. Валентина Трофімова є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «СЛОН КРЕДИТ». Єдиним прямим учасником Товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТУ Фінанс», яке знаходиться у Польщі. Початковий капітал на розвиток був отриманий від учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛТУ Фінанс».

Стосовно залучення коштів для розвитку комерційної діяльності, варто зазначити, що ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» здійснює таке залучення як на внутрішньоукраїнському фінансовому ринку, так і за можливості за кордоном. Відсоток за кредитуванням диференційований та може відрізняється в залежності від способу залучення, розміру залучених коштів тощо.

- У Вашій компанії частки статутного капіталу не перебувають у власності членів виконавчого органу. А хто тоді, якщо це не є таємницею, володіє такими частками? Також у компанії не створювалася Наглядова Рада. Чому? Можна розповісти про внутрішні процеси управління Вашої МФО? 

- Як вже було зазначено, єдиним учасником ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» є польська компанія ТОВ «ЛТУ Фінанс». Одноосібним виконавчим органом ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» є директор товариства, який є найманим працівником та діє у відповідності з вимогами чинного законодавства України в межах визначених статутом.

Щодо створення наглядової ради в ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», слід наголосити, що, станом на сьогоднішній день, враховуючи показники діяльності товариства та чітко визначені повноваження його директора, беручи до уваги поточний стан економіки України та ринку фінансових послуг, у розрізі діяльності фінансових компаній, такої потреби у власника не виникає.

Досвід співпраці з бюро кредитних історій виявився досить успішним та корисним

- Є компанії - Ваші колеги, - у яких показник повернення простроченої заборгованості складає 75%. Як Ви вважаєте, це великий показник? Яким чином виглядає повернення заборгованості позичальниками на Вашій фірмі?

- Ми також прагнемо такого рівня повернення простроченої заборгованості. Виключним пріоритетом ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», в даному напрямку діяльності, є дотримання вимог чинного законодавства України, а також, дотримання міжнародних галузевих стандартів у даній сфері правовідносин.

Здійснюючи свою операційну діяльність у відповідності з чинними законодавчими вимогами та не залишаючи осторонь впровадження кращих світових практик, ми прагнемо створити середовище дотримання найвищого професіоналізму, етичної поведінки та поваги до прав та інтересів наших клієнтів.

- У МФО є система обміну даними із бюро кредитних історій. Чи користуєтесь Ви такою системою? Якщо так, то якою є ефективність співробітництва із такими бюро?

- Так, ми користуємось системою обміну даними із бюро кредитних історій. Отримані від бюро дані є невід’ємною частиною діяльності будь-якої фінансової компанії, не виключенням також є і ТОВ «СЛОН КРЕДИТ».

Система обміну даними з бюро кредитних історій дозволяє товариству отримувати доступ до важливої інформації про кредитну історію клієнтів. Це допомагає нам у прийнятті обґрунтованих та відповідальних рішень щодо надання кредитів.

Співпраця з бюро кредитних історій виявилася дуже ефективною для нас. Ми цінуємо можливість швидкого та надійного доступу до інформації про кредитну історію наших клієнтів, що дозволяє нам здійснювати оцінку їх кредитоспроможності на належному рівні. Це сприяє зменшенню ризику неплатоспроможності та підвищує загальну ефективність нашої діяльності.

Ми обрали скорингову модель та пишаємося нею

- Нацбанк України останнім часом наполегливо наполягає на тому, що МФО повинні проводити більш ретельну оцінку майбутніх позичальників. Що з цього приводу робить Ваша компанія?

- Питання оцінки кредитоспроможності позичальників є наріжним каменем нашої діяльності в ТОВ «СЛОН КРЕДИТ». Хочу підкреслити, що з самого початку діяльності нашої компанії - у 2018 році - ми активно впроваджували надійну багаторівневу скорингову систему, спеціально розроблену для всебічної оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників.

Ця багатогранна скорингова модель, яка спирається на різноманітні дані та фактори ризику, була основним компонентом нашої системи прийняття кредитних рішень з самого початку нашої комерційної діяльності.

Однак ми усвідомлюємо необхідність адаптивності та оперативності, тому наша компанія постійно інвестує ресурси в модернізацію та вдосконалення цієї скорингової системи.

Отже, з моменту свого першого впровадження, наша власна система скорингу кредитоспроможності зазнала численних модернізацій та вдосконалень, причому кожне наступне оновлення було спрямоване на посилення її здатності точно оцінювати профілі ризиків у світлі існуючих викликів та змін фінансового ринку.

По суті, наше постійне прагнення вдосконалювати та покращувати нашу систему кредитного скорингу підкреслює непохитну відданість точності, прозорості та відповідальним методам кредитування.

Такий проактивний підхід до постійного вдосконалення наших можливостей оцінки ризиків є частиною нашої стратегії, спрямованої на забезпечення довгострокової стійкості, зменшення потенційних збитків та підтримання репутації відповідальної та обачливої фінансової установи.

Про портрет позичальника та довгострокові позики

- Взагалі яким є сучасне обличчя (портрет) Вашого позичальника, якщо так можна висловитися?

- Основну клієнтської бази ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» складають люди, які надають перевагу ефективності та шукають пришвидшений доступ до фінансових ресурсів для задоволення своїх споживчих потреб з мінімальними бюрократичними перепонами.

Ці клієнти цінують свій час і активно шукають шляхи, які пропонують швидкі та безпроблемні рішення. Як наслідок, значна частина наших клієнтів свідомо обирають онлайн-сервіси та цифрові кредитні платформи, визнаючи їхні невід’ємні переваги з точки зору зручності, доступності та гнучкості.

Можливість безперешкодного доступу до фінансових послуг з будь-якого місця, у будь-який час дня і ночі, завдяки зручності онлайн-каналів є ключовим фактором, який приваблює та резонує з нашою цільовою аудиторією.

Наша цифрова кредитна екосистема дає змогу людям, які цінують час, зосередити свої зусилля на поточних справах, бізнес-починаннях та реалізації своїх життєвих, професійних і творчих прагнень.

- Чому з Вашого сайту фактично було прибрано пропозиції щодо надання довгострокових позик на значно більші, ніж зараз суми? Якщо це не так, то, будь ласка, спростуйте.

- У перші місяці після повномасштабного вторгнення рф в Україну кредитування клієнтів практично завмерло. Ми були змушені підлаштовуватися під зміни ринку кредитування та відходом від способу надання кредитів оффлайн, для чого, раніше, товариством здійснювалась співпраця з низкою кредитних посередників (брокерів).

Кредитування в загальних обсягах та розмірах середнього чеку за виданими кредитами, які були до 24 лютого 2022 року, станом на сьогоднішній день, є досить ризиковими, як щодо короткострокової так і довгострокової перспектив розвитку товариства в розрізі стану фінансового ринку України.

Тому, враховуючи вимоги чинного законодавства України у сфері фінансового моніторингу щодо верифікації осіб у віддаленому режимі за допомогою електронних засобів ідентифікації та, відповідно, переходом виключно на терен онлайн кредитування, товариством відновлено кредитування населення з новим якісним та конкурентноспроможним продуктом.

Він передбачає надання споживчих кредитів онлайн, проте з меншим максимально допустимим розміром кредиту.

Щодо захисту прав споживачів та як компанія обходиться без колекторів

- Чи задоволені Ви реальними інструментами захисту прав кредиторів, тобто саме МФО? Що на законодавчому рівні ще треба ухвалити?

- На законодавчому рівні приймаються спроби врегулювання даного питання та збільшення обсягу прав кредиторів у правовідносинах з боржниками.

Час від часу суб’єктами законодавчої ініціативи пропонуються законодавчі зміни, в тій чи іншій мірі, вдалі чи не зовсім. Проте, хотілося б більш системного підходу до даного питання, якого ринок фінансових компаній на сьогоднішній день дуже потребує.

Варто наголосити, що ринок фінансових послуг є досить перспективним з точки зору розвитку, проте недостатня захищеність кредитора з боку чинного законодавства України, перешкоджає розвитку даному напрямку економічної діяльності.

У разі належного законодавчого регулювання правовідносин між кредитором та боржником, сектор фінансових послуг розвиватиметься динамічніше, що надасть можливість створення тисяч нових робочих місць.

А це, в свою чергу, спричинить підвищення обсягу сплачених податків до бюджетів усіх рівнів. Також, не варто забувати, що розвиток будь-якого сектору економіки, це і розвиток конкуренції в ньому, що в кінцевому результаті здешевлює послугу для споживача.

- Чи співробітничає Ваша компанія з колекторськими установами? Якщо так, то розкажіть про ефективність (чи навпаки неефективність) такого співробітництва?

- Ні, ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» не співпрацює та не має жодних домовленостей із сторонніми колекторськими організаціями з метою стягнення проблемної заборгованості. Ми здійснюємо стягнення простроченої заборгованості, спираючись на наші внутрішні ресурси у відповідності із корпоративними нормами та процесами.

Проте, належним буде додати, що ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» керуючись принципом дохідності здійснення господарської діяльності, на підставі прогнозованих перспектив стягнення проблемної заборгованості, може здійснювати відступлення прав вимоги за договорами факторингу іншим фінансовим компаніям зацікавленим в придбанні такого кредитного портфелю.

Про нові продукти та знижки

- Які нові продукти, нові умови та інші цікавинки для Ваших потенційних клієнтів пропонуєте (і пропонуватиме) у 2024 році?

- Основним напрямком діяльності у наступному році є покращення сервісу обслуговування. Підвищення рівня задоволеності клієнтів та забезпечення високої якості послуг є пріоритетом для товариства.

Також наразі на законодавчому рівні відбувається поступове зниження відсоткової ставки до 1% в день і для забезпечення вказаних вимог чинного законодавства України запроваджуються необхідні зміни в господарській діяльності.

Це неодмінно позитивно відобразиться на якості та доступності кредитного продукту для клієнтів ТОВ «СЛОН КРЕДИТ». Слід наголосити, що наразі у товариства наявна та працює програма лояльності та заохочень.

Зокрема, для споживачів, які вперше уклали договір з ТОВ «СЛОН КРЕДИТ», у рамках даної програми, наявна можливість отримати знижку на стандартну відосоткову ставку протягом визначеного періоду дії кредитного договору.

А для повторних клієнтів товариства також доступні різні акційні умови отримання споживчих кредитів зі зниженою відсотковою ставкою в розмірі від 10% до 80%.

Читайте нас в Telegram, Facebook та Twitter, щоб не пропустити свіжі новини.

Залишити коментар

Comment HTML

 • Дозволені теґи HTML: <p> <br> <ul> <li> <ol> <em> <strong> <b> <img>
 • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

 • You may quote other posts using [quote] tags.
 • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
 _____  _____  ___   ___   ___ 
|___ | |___ / ( _ ) ( _ ) / _ \
/ / |_ \ / _ \ / _ \ | (_) |
/ / ___) | | (_) | | (_) | \__, |
/_/ |____/ \___/ \___/ /_/
Enter the code depicted in ASCII art style.

Коментарі до відгуку

На даний момент немає коментарів. Будьте першим, хто залишить тут свій коментар.